DŮCHODY A PENZIJNÍ

Pokud i v penzi nadále pracujete, pak vězte, že si svůj důchod můžete "vylepšit" prostřednictvím jeho přepočtu za každých 360 odpracovaných dnů. S automatickým navýšením ale nepočítejte, aby k němu došlo, musíte podat žádost na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Každoročně požádají ČSSZ desítky pracujících důchodců. Není přitom důvod,...

Výpočtová formule starobního důchodu se každoročně mění. Podívejme se v praktických příkladech, jak vysoký státní důchod bude v roce 2021 přiznán v závislosti na výši mzdy a získané době pojištění.