Děti a daně 2021: kdo má nárok na daňové zvýhodnění a kdo dostane daňový bonus

17.04.2021

Podpora rodin s dětmi musí být. Jakou částku daňového zvýhodnění můžete využít a za jakých podmínek? A co se u daňového zvýhodnění ruší?

Přijetím daňových balíčků v roce 2017 a 2018 se celkem zásadně změnilo nastavení daňového zvýhodnění a daňového bonusu na děti. Rodiny s dětmi tak nejen mají od státu na daňovém zvýhodnění více peněz, ale od této doby můžou tyto výhody na děti čerpat například i OSVČ, které uplatňují daňové paušály. V roce 2021 pak dochází i k dalším změnám.

Jaké je daňové zvýhodnění na děti v roce 2021

Daňové zvýhodnění na děti se před pár lety zvýšilo téměř o dva tisíce korun u prvního dítěte. U druhého a dalších dětí ke zvýšení došlo už dříve. Letos nás žádné zvyšování už nečeká.


Pokud máte postižené dítě se ZTP/P, tak zvýhodnění je dvakrát vyšší. Zákon přesně neříká, že musíte zvýhodnění uplatnit podle věku dítěte nebo podle věkového pořadí, tedy, že nejstarší dítě je první dítě. Můžete tak do formuláře uvést děti v pořadí tak, abyste dosáhli na co největší zvýhodnění, v případě že máte dítě se ZTP/P se vyplatí ho uvádět jako poslední v pořadí

Kdy může daňové zvýhodnění na děti v roce 2021 použít OSVČ

Od posledních úprav může živnostník uplatnit daňové zvýhodnění na děti stejně jako zaměstnanec bez ohledu na to, jestli uplatňuje paušální nebo reálné výdaje. Musí být jen dodržen limit minimálních zdanitelných výdajů, tedy šestinásobek minimální mzdy. Limit byl pro rok 2020 87 600 Kč (daňové přiznání podávané 2021), pro rok 2021 (daňové přiznání podávané v roce 2022) bude limit 91 200 Kč.

Kdo dostane daňový bonus?

Daňový bonus jsou peníze, které dostanete od státu, pokud je vaše daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu. Takto získáte peníze navíc při využívání daňového zvýhodnění na děti. Daňový bonus stát vyplácí, pokud jsou příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Na daňový bonus mají nárok zaměstnanci i podnikatelé. OSVČ daňový bonus dostávají vyplacen jednou ročně po podání daňového přiznání, zaměstnanci ho dostávají vyplacen každý měsíc v čisté mzdě.

Pro rok 2021 se ovšem mění i podmínky, za kterých vám stát daňový bonus vyplatí. Kvůli růstu minimální mzdy se tak hranice pro vyplácení daňového bonusu zvyšuje na 91 200 Kč ročně, což představuje 7 600 Kč měsíčně. Do této hranice se nezapočítávají příjmy z kapitálu a z pronájmu.

Zrušení zastropování částky daňového bonusu

Maximální výše daňového bonusu byla zastropována zákonem na 60 300 Kč. Součástí daňových změn pro rok 2021 je však zrušení tohoto stropu.

Otcovská dovolená a školkovné

Otcovská dovolená (neboli otcovská poporodní péče) sice není daňová změna, ale stejně si zaslouží zmínění. Je to totiž stále poměrně nová sociální dávka, na kterou dosáhnou novopečení otcové a díky které si můžou po narození dítěte dopřát celých 7 dní otcovské dovolené, kterou můžou strávit s manželkou a dítětem. Tato sociální dávka byla zavedena v roce 2017 a je vyplácena od února 2018.

Vzhledem k tomu, že v roce 2021 opět vzrostla minimální mzda na 15 200 Kč, tak na stejnou částku roste i sleva na dani pro dítě umístěné v předškolním zařízení, tzv. školkovné. Za rok 2020 (pro daňové přiznání podávané v roce 2021 a roční zúčtování daně 2021) uplatníte školkovné ve výši 14 600 Kč, pro příští rok se částka školkovného zvedá na 15 200 Kč.

Mladí, pracující a bez závazků

Tato skupina má nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a to je v podstatě vše. Pokud patří osoba do některé skupiny invalidního důchodu a pobírá invalidní důchod, tak jí náleží i daňová sleva na invaliditu, případně na průkaz ZTP/P.

Pracující studenti

Jen studující studenti mají sice nárok na daňové slevy, ale nemají je na co uplatnit, protože nemají žádné příjmy. Ty získají až při práci na plný a částečný úvazek a nebo na dohodu. V takovém případě pak mají nárok na základní slevu na poplatníka, případně na slevu pro invalidní důchodce nebo pro majitele ZTP/P, pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav. Z hlediska studia mají také nárok na slevu na studenta, která činí 4 020 Kč za rok.

Pracující důchodci

Pokud osoba pouze pobírá starobní důchod a nemá jiné zdanitelné příjmy, tak důchod se nedaní až do výše 36násobku minimální mzdy. Což pro rok 2018 odpovídá 439 200 Kč ročně, pro rok 2019 je hranice na 480 600 Kč (to je důchod zhruba 40 tisíc za měsíc). Tyto nadprůměrně vysoké důchody jsou daněny, jinak jsou důchody od daní z příjmu osvobozeny. Důchodce tak zaplatí nějaké daně až v případě, kdy bude pracovat. Pracující důchodce pak má pouze nárok na základní slevu na poplatníka, případně na invalidní důchod či na průkaz ZTP/P. Nemá ale nárok na žádnou speciální slevu.

Rodiny s dětmi

Nejvíce slev tak můžou mezi sociálními skupinami uplatnit rodiny s dětmi. Pracující rodič s dětmi může uplatnit základní slevu na poplatníka, dále pak slevu na manželku (pokud ta nemá zdanitelné příjmy), daňové zvýhodnění na děti (až do 26 let, pokud se připravují na povolání), dále má nárok na školkovné, pokud umístil děti v předškolním zařízení. Za daných podmínek má nárok samozřejmě i na slevu pro invaliditu a pro průkaz ZTP/P, pokud tomu odpovídá jeho zdravotní stav.

Ve středním věku, děti pryč a do důchodu daleko

Padesátníci a šedesátníci většinou patří mezi nejbohatší sociální skupiny. Mají dostatečnou praxi a dobrou práci, nemusí se už starat o děti, protože ty vyrostly. Mají pravidelný příjem, ze kterého si většinou odkládají na důchod. Tyto osoby mají nárok pouze na základní daňovou slevu na poplatníka, případně na slevu na ZTP/P a invaliditu, pokud na ni mají nárok.

Nezdanitelné části daně

Na nezdanitelné části daně mají nárok všechny sociální skupiny, musí ovšem splňovat podmínky pro čerpání slevy. A také musí mít dostatečné příjmy, na které by bylo možné odečitatelné položky uplatnit. Mezi nezdanitelné části základu daně patří:

  • dary a bezúplatná plnění, do této skupiny patří i situace, kdy jste dárci krve,
  • úroky placené na úvěry na bydlení (hypotéka, ze stavebního spoření), pokud splácíte nemovitost, kterou využíváte k bydlení,
  • penzijní připojištění, pokud na něj ukládáte více než 12 tisíc za rok,
  • životní připojištění, pokud ho máte,
  • členské příspěvky odborům, pokud jste členem
  • a úhrady dalšího vzdělávání.
  • Zdroj : Finex.cz   

KONTAKTUJTE NÁS