en-Jak na vyplnění přehledu za rok 2020 při změně zdravotní pojišťovny?

19/04/2021

Osoby samostatně výdělečně činné, které změnily od 1. července loňského roku zdravotní pojišťovnu, musí odevzdat za rok 2020 dva přehledy o příjmech a výdajích. Jak postupovat?

Zdravotní pojišťovnu může každý pojištěnec změnit jednou za 12 kalendářních měsíců, k 1. lednu nebo k 1. červenci. Změnit zdravotní pojišťovnu mohou samozřejmě i OSVČ. Při změně zdravotní pojišťovny od 1. července 2020 je však nutné vyplnit za rok 2020 dva přehledy o příjmech a výdajích, staré a nové zdravotní pojišťovně.

  • Rozdílné údaje v přehledech o příjmech a výdajích
  • Jaká je sazba zdravotního pojištění?
  • Příklad - změna zdravotní pojišťovny a podání přehledů o příjmech a výdajích

Rozdílné údaje v přehledech o příjmech a výdajích

Oba přehledy nebudou stejně vyplněny. Důvodem je prominutí měsíčního zdravotního pojištění z důvodu epidemie koronaviru za měsíce březen až srpen 2020. Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v částce 2 352 Kč, což odpovídá minimální měsíční záloze v minulém roce. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2020 tak bude u staré zdravotní pojišťovny prominuto zdravotní pojištění za 4 měsíce a u nové jen za 2 měsíce z celkového počtu 6 měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti u každé zdravotní pojišťovny. U obou zdravotních pojišťoven se mohou lišit i zaplacené měsíční zálohy. Do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 (např. v březnu 2020) se platily měsíční zálohy dle dosaženého zisku v roce 2018.

Sazba zdravotního pojištění

Roční zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, potom je vyměřovacím základem právě minimální vyměřovací základ. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2020 činí minimální vyměřovací základ 17 417,50 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2020 je tedy minimální vyměřovací základ 209 010 Kč. Od vypočteného zdravotního pojištění za rok 2020 se odečtou zaplacené zálohy a právě prominuté zdravotní pojištění z důvodu epidemie koronaviru. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odezvání přehledu o příjmech a výdajích.

Praktický příklad - změna zdravotní pojišťovny a podání přehledů

OSVČ paní Ivana dosáhla za rok 2020 hrubého zisku 760 000 Kč, za roky 2018 i 2019 měla hrubý zisk 700 000 Kč. Vypočtené měsíční zálohy po celý rok 2020 měla tedy ve výši 3 938 Kč. Zálohy za březen až srpen ponížila paní Ivana o 2 352 Kč a platila tedy 1 586 Kč.

  • U staré zdravotní pojišťovny zaplatila zálohy: 3 938 Kč (za leden), 3 938 Kč (za únor), 1 586 Kč (za březen), 1 586 Kč (za duben), 1 586 Kč (za květen), 1 586 Kč (za červen). Celkem tedy 14 220 Kč.
  • U nové zdravotní pojišťovny zaplatila paní Ivana zálohy: 1 586 Kč (za červenec), 1 586 Kč (za srpen), 3 938 Kč (za září), 3 938 Kč (za říjen), 3 938 Kč (za listopad) a 3 938 Kč (za prosinec). Celkem tedy 18 924 Kč.

PŘES 17.000.000 REGISTROVANÝCH ČLENŮ

KAŽDÝM DNEM PŘIBÝVÁ DESÍTKY TISÍC LIDÍ Z CELÉHO SVĚTA, KTEŘÍ MAJÍ VEDLEJŠÍ ČI HLAVNÍ PŘÍJEM Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO PROJEKTU, KDE POD SEBOU NEMUSÍTE NIKOHO MÍT COŽ NABÍZÍ JAKO JEDINÝ PROJEKT NA SVĚTĚ.

VYBERTE SI JEDNU Z MOŽNOSTÍ

KONTAKTUJTE NÁS