en-Jak žádat o mateřskou?

18/04/2021

Žádost o mateřskou je triviální, jestliže jste zaměstnaná. Co ovšem dělat, abyste ji měla co nejvyšší? Kdy máte nárok na mateřskou na základě dohod? A jak si žádost vyřizuje OSVČ?

Základním pravidlem pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM) je odvádění nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou. Stejné pravidlo platí, jak pro zaměstnance, tak pro podnikatele, ale dále se nároky trochu liší.

Žádost o mateřskou je poměrně jednoduchá, ale postup je mírně jiný u zaměstnankyně a podnikatelky.

Jak tedy na podání žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, když podnikáte, pracujete, či máte dohodu o provedení práce?

  • Jak žádat o mateřskou?
  • Kdy se začíná čerpat mateřská?
  • Za zaměstnance podává žádost zaměstnavatel. Na co si dát pozor?
  • Žádost o mateřskou a podnikatelka
  • DPČ a DPP a mateřská

Nejvyšší možná výše mateřské pro rok 2021 činí 43 470 Kč měsíčně

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství - jak na ni?

Podání žádosti o peněžitou pomoc v mateřství je poměrně snadné. Formulář vydává a podepisuje váš gynekolog, který v něm uvede očekávaný termín porodu.

Tiskopis rovněž naleznete i na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Na vás je ovšem rozhodnutí, kdy chcete začít čerpat peněžitou pomoc v mateřství, tedy určit datum v rozmezí od začátku 8. a od začátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu.

Dále se rozhodnete o tom, zdali chcete peněžitou pomoc v mateřství dostávat vyplácenou na účet či složenkou.

Další kroky jsou odlišné u zaměstnance či OSSZ.

Kdy začínáte čerpat peněžitou pomoc v mateřství?

Peněžitou pomoc v mateřství (PPM, mateřskou) můžete dostávat nejdříve od začátku 8. a nejpozději od začátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu, který je stanoven lékařem.

Pokud porodíte před plánovaným termínem nástupu na mateřskou, tak vám náleží tato dávka ode dne porodu.

Jestliže v tomto období sama datum neurčíte a neoznámíte tuto informaci na OSSZ, tak se automaticky považuje za začátek čerpání mateřské začátek 6. týdne před plánovaným porodem.

Peněžitá pomoc v mateřství nesmí trvat méně než 14 týdnů a její konec nesmí být určen na dobu šestinedělí.

Nejvyšší délka trvání je 28 týdnů (v případě vícerčat 37 týdnů).

Za zaměstnance podává žádost zaměstnavatel. Na co si dát pozor?

Formulář vyplněný gynekologem s vámi určeným nástupem na peněžitou pomoc v mateřství zanesete vašemu (či poslednímu) zaměstnavateli.

Zaměstnavatel následně tuto žádost i s dalšími náležitostmi (uvede započitatelné příjmy) pošle na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), ta vám po ověření daných informací a po kladném zhodnocení žádosti začne v určeném datu peněžitou pomoc v mateřství vyplácet.

Maminka pobírající peněžitou pomoc v mateřství nedostává mzdu ani plat od zaměstnavatele, ale jen peněžitou pomoc v mateřství od státu.

Za zaměstnankyně tedy podává žádost zaměstnavatel. Ovšem jestliže jste pracovala na dohodu o provedení práci či dohodu o pracovní činnosti, tak nezapomeňte i tyto dohody uvést ve vaší žádosti. Tedy pokud jste v rámci nich byla účastna nemocenského pojištění.

Pro zaměstnankyně platí, že musí odvádět nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech (ode dne nástupu na peněžitou pomoc v mateřství). Další podmínkou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na mateřskou či musí být v ochranné lhůtě, která činí 180 dní (od posledního data odvádění nemocenského pojištění).

Žádost o mateřskou a OSVČ

Jak se zmiňujeme výše, tak peněžitá pomoc v mateřství náleží žadatelkám (i žadatelům), které odváděli nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech (ode dne nástupu na peněžitou pomoc v mateřství).

Podnikatelka musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají žádost potvrzenou lékařem okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého pobytu, samy.

OSVČ nemusí žádost odevzdávat osobně, ale mohou žádost poslat poštou.

DPČ a DPP a mateřská

Jestliže jste pracovali pouze na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a neodváděli nemocenské pojištění, tak na peněžitou pomoc v mateřství z příjmu z dohod můžete zapomenout.

Pokud jste při dohodách ještě pracovali, tak se vám mateřská bude vyplácet na základě vašeho zaměstnání i dohod, jestliže jste z nich odváděli nemocenské pojištění a nejedná se o "práce malého rozsahu".

Bohužel, odvádění nemocenského pojištění u DPČ či DPP, ještě nárok na peněžitou pomoc z mateřství nezakládá.

Některé DPČ a DPP jsou formulované tak, že se jedná o "práce malého rozsahu."

Jestliže budou vaše DPČ, DPP vedeny jako "práce malého rozsahu", tak z nich nárok na peněžitou pomoc v mateřství mít nebudete a to i přestože jste z nich odváděli nemocenské pojištění. Je to nelogické, ale bohužel se to stává.

Proto si zkontrolujte vaši dohodu, aby se nejednalo o "práci malého rozsahu". V dohodě mějte stanoveno, že musíte odpracovat alespoň XX hodin měsíčně/týdně. Ujistěte se tedy, že vaše DPČ či DPP není práce malého rozsahu.

Jestliže nemáte nárok na mateřskou, tak můžete zažádat o rodičovský příspěvek.

O mateřskou může ovšem požádat i otec dítěte, tak se ujistěte, jestli nemá alespoň budoucí otec nárok na mateřskou.

Jak na to, se podíváme v dalším článku, kde podíváme i na případy když studujete, jste nezaměstnaní a chcete pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Nebo jak o peněžitou dávku v mateřství může požádat otec či babička dítěte.

PŘES 17.000.000 REGISTROVANÝCH ČLENŮ

KAŽDÝM DNEM PŘIBÝVÁ DESÍTKY TISÍC LIDÍ Z CELÉHO SVĚTA, KTEŘÍ MAJÍ VEDLEJŠÍ ČI HLAVNÍ PŘÍJEM Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO PROJEKTU, KDE POD SEBOU NEMUSÍTE NIKOHO MÍT COŽ NABÍZÍ JAKO JEDINÝ PROJEKT NA SVĚTĚ.

VYBERTE SI JEDNU Z MOŽNOSTÍ

KONTAKTUJTE NÁS