Jak v současnosti co nejlépe zničit či odklonit přilétající nebezpečný asteroid? Atomovkou!

15.05.2021

Odborníci z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) a the Air Force Institute of Technology (AFIT) se rozhodli zjistit, co nejlépe zabírá na asteroidy. Za tímto účelem simulovali několik různých typů výbuchů i nárazů.

Tým postupně otestoval vybrané zdroje energie a dospěl k závěru, že různé energetické úrovně interagují s materiály tvořícími asteroidy výrazně odlišnými způsoby.

Ze studie publikované minulý měsíc v žurnálu Acta Astronautica plyne, že pro zničení dotyčných vesmírných objektů či změnu jejich trajektorie jsou aktuálně nejlepší jaderné zbraně.

"Výtěžek neutronů může potenciálně zahřívat větší množství povrchového materiálu asteroidů, a proto bude pro odklonění asteroidů účinnější než výtěžek rentgenového záření," uvedl v tiskové zprávě vedoucí projektu Lansing Horan z AFIT.

Horan a jeho kolegové zjistili, že při případné likvidaci asteroidu 99,5 % vzniklých fragmentů odletí od Země. Nicméně řešení v podobě jeho vychýlení z dráhy je "elegantnější", protože ho lze dosáhnout pomocí menší exploze.

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagramu

PŘES 17.000.000 REGISTROVANÝCH ČLENŮ

KAŽDÝM DNEM PŘIBÝVÁ DESÍTKY TISÍC LIDÍ Z CELÉHO SVĚTA, KTEŘÍ MAJÍ VEDLEJŠÍ ČI HLAVNÍ PŘÍJEM Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO PROJEKTU, KDE POD SEBOU NEMUSÍTE NIKOHO MÍT COŽ NABÍZÍ JAKO JEDINÝ PROJEKT NA SVĚTĚ.

VYBERTE SI JEDNU Z MOŽNOSTÍ