Jak požádat stát o půjčku ve výši až 2,4 milionu Kč na bydlení?

17.04.2021

Stát prostřednictvím programu Vlastní bydlení umožňuje mladým rodinám s dětmi žádat o státní půjčku, která může dosáhnout až 2,4 milionu korun. Jak o ni žádat? A jaké doklady musíte doložit, aby vaše žádost byla schválena?

Mnoho lidí netuší, že stát umožňuje si na výstavbu či pořízení domu půjčit ze Státního fondu podpory investic (SFPI). Jedná se o program Vlastní bydlení, který umožňuje žádat o:

 • 2,4 milionu Kč na pořízení či výstavbu domu
 • 2 miliony Kč na pořízení bytu či družstevního podílu v bytovém družstvu
 • 600 tisíc Kč na modernizaci

Od 1. ledna 2021 na tuto půjčku dosáhne více lidí, protože se zvýšila věková hranice u žadatelů (musí být mladší 40 let) a také se rozvolnily jiné podmínky.

Zůstává ovšem to, že SFPI je první v pořadí u ručení zastavěné nemovitosti, což značně ztěžuje další možné půjčky, protože na českém stavebním a realitním trhu těžko postavíte či koupíte dům či byt čistě za státní půjčku a spíše budete potřebovat dvojnásobek až trojnásobek z této hodnoty.

Jestliže ovšem vás ani toto neodradí, tak se můžete těšit na nízký úrok (aktuálně ve výši 1 %). Jak tedy získat státní půjčku z programu Vlastní bydlení?


 • Žádost o půjčku z programu Vlastní bydlení
 • Jaké dokumenty je nutné přiložit k žádosti?
 • Co je dál nutné udělat po schválení úvěru z programu Vlastní bydlení?


Jak žádat o půjčku z programu Vlastní bydlení?

Žádost o úvěr z programu Vlastní bydlení samotná je poměrně triviální.

Vyplníte v ní základní údaje o žadateli a spolužadateli, potom informace o zdrojích příjmů žadatele a spolužadatele a základní informace o dětech.

Dalším krokem je zaškrtnutí volby, k čemu bude úvěr použit. Volby jsou následující:

 • Výstavba rodinného domu
 • Změna stavby či její části na obydlí
 • Koupě obydlí (bytu)
 • Koupě nemovité věci (rodinného domu), jejíž součástí je obydlí
 • Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

V pátém kroku vyplníte informace o ceně pořizované nemovitosti.

V šestém kroku se vyplňují zdroje financování, tedy jakou část si financujete z vlastních zdrojů, jakou částku si chcete půjčit od SFPI a také to, jestli budete mít ještě jinou půjčku.

V sedmém kroku se uvádí měsíční příjmy a výdaje domácnosti.

V osmém kroku vyplníte termín dokončení realizace (kolaudace u výstavby, zápis na list vlastnictví u koupě), rovněž se udává požadovaná dobu splácení v letech (maximálně 20 let).

V devátém kroku vyplníte způsob zajištění:

 • Při výši úvěru do 600 000 Kč zajištění ručitelem
 • Zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch SFPI
 • Individuální posouzení zajištění v případě družstevního podílu
 • Zástava jiné nemovitosti
 • Zástavou nemovitosti ve druhém pořadí ve prospěch Fondu a zajištěním ručitelským prohlášením - ručitelem

V desátém kroku uvedete, zdali bude nemovitost sloužit k podnikání.

Na závěr ještě potvrdíte zpracování osobních údajů a čestně prohlásíte, že jsou uvedené údaje pravdivé a vše stvrdíte podpisem.

Žádost lze podat 3 způsoby:

 • Poštou
 • Datovou schránkou
 • Osobě

Žádosti lze podat na určených pracovištích Státního fondu podpory investic:

 • v Praze, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2
 • v Olomouci, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc

Jaké dokumenty je nutné přiložit k žádosti?

K žádosti musíte přiložit kopie, originály či úředně ověřené kopie řady dokumentů, které se dají rozdělit do několika skupin a to dle použití úvěru od SFPI.

První skupina je tvořena dokumenty, které jsou vyžadované pro všechny typy účelu použití, ať už se jedná koupi, výstavbu či družstevní podíl:


Dále se budou lišit potřebné dokumenty, které musíte přiložit jestliže:

 • Stavíte obydlí
 • Kupujete obydlí
 • Kupujete družstevní podíl v bytovém družstvu

Jaké dokumenty je nutné přiložit, jestliže stavíte obydlí?

Jestliže žádáte o půjčku ze SFPI na výstavbu obydlí, tak musíte přiložit následující dokumenty:


Jaké dokumenty je nutné přiložit, jestliže obydlí kupujete?

V případě koupě obydlí je situace mnohem jednodušší. Stačí, když doložíte tyto dokumenty:


Jaké dokumenty je nutné přiložit, jestliže kupujete družstevní podíl v bytovém družstvu?

V případě koupě družstevního podílu v bytovém družstvu musíte doložit trojici dokumentů:


Uzavření smlouvy o úvěru ze SFPI - co je ještě nutné udělat?

Jestliže jste doložili žádost o úvěr a všechny potřebné přílohy, tak SFPI zpracuje návrh smlouvy o úvěru a návrh dalších smluvních dokumentů, jakými jsou např. zástavní smlouva či dohoda o ručení, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí úplné žádosti.

Pro schválení a vyplácení úvěru od SFPI je nutné, aby fond měl k dispozici finanční prostředky, které jsou schváleny vládou. V minulém roce nedošlo k plnému vyčerpání schváleného rozpočtu a tento rok se pravděpodobně dostane na všechny schválené žádosti. Mimořádně však může nastat situace, že z personálních či z technických důvodů se může lhůta 30 dní prodloužit.

SFPI vám návrhy smluvních dokumentů zašle na vaši adresu a vy musíte do daného termínu dokumenty vrátit zpět a to v uvedeném počtu vyhotovení.

Všechny tyto dokumenty musíte doplnit stanovenými informacemi a nechat je úředně ověřit.

Následně bude podepsána smlouva o úvěru vedením Fondu a vám bude neprodleně zaslán určený počet vyhotovení smluvních dokumentů s dalšími informacemi, které se týkají zejména zajištění úvěru.

Vaším posledním krokem bude doložení vinkulace pojistného plnění ze živelního pojištění, což je jednou z podmínek zahájení čerpání úvěru. Musíte doložit pojistnou smlouvu na skutečnou hodnotu nemovitosti, ta musí obsahovat pojištění proti povodním a záplavám. SFPI vám pošle formulář vinkulace pojistného plnění a ten musíte nechat potvrdit vámi zvolenou pojišťovnou, ten musíte doložit na SFPI ještě před zahájením čerpání úvěru.

Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí podává Fond.

A nyní zbývá "pouze" čerpání úvěru, což je mnohdy spojeno s dokládáním dodavatelských faktur a dalších dokladů. Přejeme pevné nervy při tomto strastiplném procesu a jestliže na to nemáte nervy, tak si srovnejte hypotéky v naší kalkulačce.

Zdroj : Finex.cz   


KONTAKTUJTE NÁS