Jak vysokou náhradu mzdy dostanete s příspěvkem za karanténu?

17.04.2021

Kontaktovala vás hygiena s tím, že jste byli ve styku s pozitivně testovaným? Pociťujete příznaky infekčního onemocnění? Projevila se u vás nákaza covid-19? Kolik dostanete, když strávíte 14 dní doma v karanténě nebo v izolaci?

Návrh na 100% nemocenskou nakonec neprošel. Zaměstnanci však budou mít nově za karanténu více peněz díky schválené izolačce. Trošku si také polepší i živnostníci, kterým za karanténu nebo izolaci vzniká nárok na kompenzační bonus. Kolik tedy dostanete?

  • Náhrada mzdy za karanténu u zaměstnance
  • Příspěvek za karanténu a izolaci u zaměstnance
  • Karanténa delší než 14 dnů
  • Kolik dostanou v karanténě OSVČ?

Náhrada mzdy za karanténu u zaměstnance

Karanténa nebo izolace zaměstnance a s tím spojená dočasná pracovní neschopnost jsou překážky na straně zaměstnance, kvůli kterým jej musí zaměstnavatel povinně omluvit v práci. Zaměstnanci pak za prvních 14 dní vzniká nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného hodinového výdělku. Ten se však pro účely výpočtu ještě redukuje.


Karanténa se prodloužila na 14 dní. Náhrada mzdy však náleží pouze za dny, kdy měl zaměstnanec pracovat.

Příspěvek za karanténu a izolaci u zaměstnance

V pátek podepsal novelu zákona, díky které zaměstnanci získají příspěvek v karanténě, prezident Miloš Zeman. Výše příspěvku bude činit maximálně 370 Kč za den za předpokladu, že součet příspěvku a náhrady mzdy nepřesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin. Pokud by zmíněných 90 % převyšoval, celková částka se v rámci příspěvku o rozdíl sníží.

Příspěvek za karanténu nebo izolaci by pak měl být vyplácen za dobu od 1. března do 31. května 2021 a náležet bude za karanténu nebo izolaci v rámci všech infekčních onemocnění, neplatí tedy pouze pro covid-19. Nárok na něj budou mít i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, jestliže výdělek z nich podléhá odvodům na nemocenské pojištění.

OSVČ na tento příspěvek neplyne nárok.

Příspěvek v izolaci pak náleží za každý kalendářní den, kdy měl zaměstnanec pracovat.

Kdy se u DPP a DPČ odvádí pojištění?

Výdělek podléhá odvodům na pojistné:

  • U DPP při výdělku nad 10 000 Kč hrubého měsíčně.
  • U DPČ při výdělku nad 3 499 Kč hrubého měsíčně.

Karanténa delší než 14 dnů

Bohužel mohou nastat situace, kdy se vám povinná karanténa prodlouží a vy budete muset na dočasné pracovní neschopnosti strávit delší dobu než pouze 2 týdny. Pokud by k něčemu takovému došlo, zaměstnanci a osoby pracující na dohody, pokud je jim z výdělku odváděno nemocenské pojištění, mají nárok na čerpání nemocenských dávek. To, kolik dostanete za nemocenskou, si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Příspěvek v karanténě za dobu, kdy zaměstnanec nebo "dohodář" pobírá nemocenské dávky, již nenáleží.

Kolik dostanou v karanténě OSVČ?

Osoby samostatně výdělečně činné, které se ocitnou v karanténě anebo izolaci, mají za tyto dny nově nárok na kompenzační bonus, neboť je jejich výdělečná činnost za toto období považována za významně dotčenou.

Výše kompenzačního bonusu za karanténu nebo izolaci bude činit 500 Kč za každý kalendářní den. Podmínkou pro získání je, že je daná OSVČ účastníkem na nemocenském pojištění. Možný je přitom souběh dvou nároků na kompenzační bonus, jestliže má podnikatel např. ještě k tomu uzavřený provoz, díky čemuž lze získat i maximální částku na den ve výši 1 000 Kč.

Zdroj : Finex.cz   

KONTAKTUJTE NÁS