8 mýtů o paušální dani pro OSVČ

17.04.2021

Od 1. ledna 2021 začala platit paušální daň ve výši 5 469 Kč. Bude povinná či dobrovolná? Kdo na ni bude mít nárok? Jaké jsou její výhody a nevýhody?

O paušální dani pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se vedla rozsáhlá a dlouhá diskuze, během níž se vynořila spousta názorů, které následně přešly v mýty a "zaručené pravdy". 

Paušální daň - 5 500 Kč či 5 740 Kč?

Vláda uvažovala o různé výši paušální dani nejdříve - 5 500 Kč měsíčně, schválená vládní novela pak počítala se zavedením paušální daně ve výši 5 740 Kč měsíčně.

Nakonec byla ovšem přijata paušální daň ve výši 5 469 Kč, která začala od 1. ledna 2021 platit.

Výše paušální daně se bude lišit rok od roku, protože je odvozena od záloh na sociální a zdravotní pojištění a symbolických 100 Kč daně z příjmu.

Bude paušální daň povinná?

Paušální daň není povinná, ale dobrovolná. OSVČ, které splní nárok, si mohou vybrat, jestli chtějí platit daň z příjmu, odvody na sociálním a zdravotním pojištěním jako doposud. Nebo jestli chtějí odvádět paušální daň.

Své rozhodnutí musí ovšem oznámit finančnímu úřadu, pod který spadají.

Vstoupit (či vystoupit) do režimu paušální daně budou moci OSVČ vždy k 1. lednu či při vzniku živnosti.

Musí se s paušální daní podávat daňové přiznání?

Jakmile se OSVČ rozhodne pro zařazení do režimu paušální daně a platí paušální daň, tak nemusí podávat daňové přiznání, ani přehledy o příjmech a výdajích.

Stačí pouze platit paušální daň.

Paušální daň jen pro někoho?

Na paušální daň nemají nárok všechny OSVČ. Přestože se vedly diskuze, že by měla být paušální daň pro OSVČ s příjmem do 600 tisíc korun ročně, či do 800 tisíc korun ročně, tak se vládní strany nakonec shodly na hranici příjmu 1 milionu korun za rok.

Do systému paušální daně se nemohou přihlásit OSVČ registrované k platbě DPH.

Zatím se k paušální dani registrovalo přes 70 tisíc živnostníků.

Paušální daň vám sníží důchod

Paušální daň důchod v drtivém většině případů zvýší, protože OSVČ budou odvádět na důchodovém pojištění více, než pouze minimální odvod, a to o 15 % (2 976 Kč měsíčně).

Vyššími odvody důchodového pojištění samozřejmě zvýší i důchod.

Na zdravotním pojištění budou odvádět minimální výši odvodu (2 393 Kč).

Paušální daň je výhodná pro všechny

Paušální daň bude vhodná pro OSVČ, které se nerady zaobírají papírováním a nějaká tisícovka je jim lhostejná, hlavně, že budou mít klid.

OSVČ, které uplatňují výdajový paušál ve výši 40 % budou další skupinou, která na paušální dani mnohdy vydělá.

Paušální daň bude výhodná pro OSVČ bez dětí, či pro ty OSVČ, jejichž partneři uplatňuje daňové zvýhodnění na jejich děti.

OSVČ, které uplatňují nárok na daňové zvýhodnění na děti, by o daňový bonus při placení paušální daně přišly.

Dále paušální daň je nevýhodná pro většinu OSVČ, které uplatňují výdajový paušál ve výši 80 % příjmů.

Paušální daň, slevy na dani a daňové zvýhodnění

Vedle daňového zvýhodnění nebudou moci OSVČ uplatňovat také slevu na manželku.

OSVČ, které doposud platily na dani z příjmů 0 Kč či jim byl vracen daňový bonus, tak budou odvádět na dani z příjmů 100 Kč měsíčně.

Nicméně nemožnost uplatňování daňových slev a zvýhodnění je trnem oku opozičním stranám, které by umožnily i OSVČ uplatňující paušální daň možnost daňových bonusů.

Paušální daň ještě není schválená!

Ano, paušální daň již prošla celým legislativním procesem začala platit od 1. ledna 2021.

Zdroj : Finex.cz   

KONTAKTUJTE NÁS