Rodičovský příspěvek v roce 2021 - kompletní info

16.04.2021

V současné době má balíček rodičovského příspěvku hodnotu 300 tisíc korun, u vícerčat 450 tisíc korun. Jak se mění výpočet rodičovského příspěvku v roce 2021?

  • Jaká je výše rodičovského příspěvku v současnosti?
  • Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?
  • Kde a jak žádat o rodičovský příspěvek?

Jste rozmrzení z výše rodičovského příspěvku?

Jaká je výše rodičovského příspěvku v současnosti?

Balík rodičovské má v současné chvíli hodnotu 300 tisíc korun, při narození dvojčat a vícerčat se potom rodičovský příspěvek zvyšuje na 450 tisíc Kč. Dobu čerpání rodičovského příspěvku si můžete zvolit a od toho se vám bude odvíjet výše měsíčního rodičovského příspěvku (maximální může mít výši 43 470 Kč (65 205 u vícerčat) a minimální 50 Kč).

Rodičovský příspěvek můžete čerpat do narození dalšího dítěte či do dovršení 4 let dítěte.

Kdo má nárok na rodičovskou?

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok kterýkoliv z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku 4 let. Na rozdíl od mateřské máte na rodičovský příspěvek nárok vždy, pokud máte dítě do 4 let věku. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Při narození dalšího dítěte nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká.

Pobírat rodičovský příspěvek začíná matka či otec dítěte od skončení mateřské. Délku rodičovského příspěvku si může určit každý sám (až 4 roky). Pokud matka neměla nárok na mateřskou, tak se rodičovský příspěvek vyplácí ode dne narození dítěte. Pro nárok je důležité trvalé bydliště či aktuální trvalý pobyt na území ČR.

Kdy je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši a délku vyplácení rodičovského příspěvku si můžete změnit každé 3 měsíce. Při změně se od částky 220 tisíc (či 330 tisíců vícerčat) odečte již vyplacená částka a zbytek se přepočítá podle vámi zvolené délky vyplácení.

Kde zažádat o rodičovskou?

O tuto dávku žádáte prostřednictvím formuláře - Žádosti o rodičovský příspěvek. Žádost podáváte na kontaktní pobočce úřadu práce, která přísluší vašemu bydlišti.

Co je třeba k žádosti o rodičovskou?

Na příslušný úřad práce si nezapomeňte přibalit:

  • občanský průkaz,
  • rodný list všech dětí do 4 let věku,
  • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství,
  • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem,
  • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete rodičovský příspěvek pobírat.

Jaký je nejvyšší výše měsíčního rodičovského příspěvku?

Maximální měsíční částku se vám stanoví na základě vašeho předchozího příjmu, 

Maximálně může rodič měsíčně pobírat 43 470 Kč (u vícerčat 65 205 Kč).

Nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek pro rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Nově bude maximální příspěvek ve výši 10 000 Kč (dříve 7 600 Kč).

Pro rodiče (kteří neměli nárok na PPM) vícerčat bude nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek 15 000 Kč, (dříve 11 400 Kč).

Minimální měsíční rodičovský příspěvek je 50 Kč.

Můžete u rodičovského příspěvku pracovat?

Ano, při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat na 92 hodin měsíčně, ale musí být zajištěna péče o dítě.

Rozdíl rodičovské a mateřskéO kolik a kdy se rodičovský příspěvek naposled zvýšil?

Po dlouhých dohadech se v roce 2019 shodlo ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem financí, že celkový rodičovský příspěvek zvýší o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun od 1. ledna 2020, u vícerčat 450 tisíc korun.

Na rodičovský příspěvek dosáhli ti rodiče, kteří rodičovský příspěvek aktivně pobírali.

Kolik to stálo státní kasu?

Náklady na zvýšení rodičovského příspěvku by státní kasu přišly na více než 11,2 miliard korun při zvýšení rodičovské o 80 tisíc Kč pro děti do 4 let (dříve se uvádělo 8 až 9 miliard korun ročně) a při druhé variantě, kdy nárok na rodičovský příspěvek mají ti rodiče, kteří aktivně pobírají tuto dávku, by státní kasa měla vydat kolem 8,6 miliardy Kč. 

Zdroj : Finex.cz   

KONTAKTUJTE NÁS