Sebeovládáním příroda neobdařila jen člověka. I sépie si umí počkat na „holuba na střeše“

16.05.2021

Říká se, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Anebo, že co je doma, to se počítá. V řadě životních situací je ale lepší, když se řídíme zásadou, že kdo si počká, ten se dočká. Schopnost odolat pokušení rychlé odměny s vyhlídkou na větší zisk v budoucnu není v přírodě příliš rozšířená. U člověka se rozvíjí v dětství.

I chobotnice mají záchvaty vzteku. "Fackují" během nich ryby

V roce 1972 provedl americký psycholog rakouského původu Walter Mischel na Stanford University slavný "marshmallow test". Nabízel dětem bonbony (marshmallow) s tím, že mohou sladkosti sníst hned nebo vydržet čtvrt hodiny a pak dostanou dvojnásobek. Děti vykazovaly různou míru schopnosti "odložit uspokojení".

Děti, které "uměly počkat", byly následně v životě úspěšnější. Měly lepší prospěch ve škole, protože dokázaly vynaložit vyšší úsilí při učení. Byly zdravější, protože snáze dodržovaly zásady zdravého životního stylu a neměly tendenci k závislosti na návykových látkách.

Mischelův experiment byl později podroben silné kritice. Faktem ale zůstává, že schopnost "odloženého uspokojení" vyžaduje představivost a plánování. Ve zvířecí říši ji v jednoduché formě vykazují jen tvorové obdaření výkonným mozkem.

Vedle šimpanzů nebo delfínů jsou to i papoušci nebo vrány. Nejnověji ji ale vědci prokázali u sépií. Tým vedený Alexandrou Schnellovou z University of Cambridge publikoval překvapivé výsledky ve vědeckém časopise Proceedings of the Royal Society B.

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagramu

PŘES 17.000.000 REGISTROVANÝCH ČLENŮ

KAŽDÝM DNEM PŘIBÝVÁ DESÍTKY TISÍC LIDÍ Z CELÉHO SVĚTA, KTEŘÍ MAJÍ VEDLEJŠÍ ČI HLAVNÍ PŘÍJEM Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO PROJEKTU, KDE POD SEBOU NEMUSÍTE NIKOHO MÍT COŽ NABÍZÍ JAKO JEDINÝ PROJEKT NA SVĚTĚ.