Výpočet důchodu v roce 2021

17.04.2021

Výpočtová formule starobního důchodu se každoročně mění. Podívejme se v praktických příkladech, jak vysoký státní důchod bude v roce 2021 přiznán v závislosti na výši mzdy a získané době pojištění.

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, v roce 2021 bude činit základní výměra 3 550 Kč (oproti roku 2020 se zvýší o 60 Kč). Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

  • Doba pojištění v roce 2021
  • Osobní vyměřovací základ
  • Redukce OVZ
  • Během roku se výpočet nemění
  • Výše důchodu dle příjmu a doby pojištění

Doba pojištění v roce 2021

Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat minimálně dobu pojištění v rozsahu 35 let. Získaná doba pojištění následně ovlivňuje i samotnou částku starobního důchodu. Každý ukončený celý rok pojištění zvyšuje měsíční důchod více, než by někteří žadatelé o starobní důchod čekali. Např. doba pojištění v rozsahu 43 let a 232 dní se však započítává jako 43 let.

Osobní vyměřovací základ

Základním vstupním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, tzv. osobní vyměřovací základ. Při výpočtu důchodu v roce 2021 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020, přičemž příjmy v jednotlivých letech se vždy převádí na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Redukce OVZ

Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. V první redukční hranici se započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici z 26 % a k částce nad druhou redukční hranici se při výpočtu starobního důchodu již nepřihlíží. V roce 2021 jsou redukční hranice následující:

  • první redukční hranice do 15 595 Kč,
  • druhá redukční hranice od 15 595 Kč do 141 764 Kč.

V praxi to tedy znamená, že průměrná měsíční mzda nad 141 764 Kč při výpočtu starobního důchodu v příštím roce výši důchodu neovlivní.

Během roku se výpočet nemění

Výpočtová formule starobního důchodu bývá stejná od ledna do prosince. Občanům, kteří odejdou do starobního důchodu začátkem roku 2021, se bude starobní důchod počítat stejně jako občanům, kteří odejdou do starobního důchodu koncem roku 2021. Rovněž následující valorizace (zvýšení důchodu) proběhne u všech občanů, kteří odejdou do starobního důchodu v průběhu roku 2021, od lednové splátky důchodu v roce 2022, a to ve stejném rozsahu.

Výše důchodu dle příjmu a doby pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod u vybraných průměrných mezd za odpracované roky v závislosti na získané době pojištění. Výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2021. V tabulce jsou všechny částky uvedeny v korunách.

Zdroj : Finex.cz   

KONTAKTUJTE NÁS